อยากส่งออกอาหารไทย ไปขายต่างประเทศ ต้องมีมาตรฐานอะไรบ้าง

Last updated: 2021-05-21  |  4811 จำนวนผู้เข้าชม  | 

อยากส่งออกอาหารไทย ไปขายต่างประเทศ ต้องมีมาตรฐานอะไรบ้าง

การส่งออก 'อาหารไทยปรุงสำเร็จ' ไปต่างประเทศ จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป หากสินค้าของคุณมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน เพราะนั่นคือ 'หัวใจสำคัญในการส่งออก' เลยละค่ะ

การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าถือว่าเป็นใบเบิกทางที่สำคัญให้กับการส่งออกสินค้าของคุณ และทำให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ ทางวังวราจึงนำข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการส่งออกที่เป็นประโยชน์มากๆ มาให้ทุกคนได้เตรียมตัวนำสินค้าส่งออกกันค่ะ

มาตรฐานในการส่งออก ที่ 1 มาตรฐาน อย.

มาตรฐานอาหารที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท และผ่านกรรมวิธีการผลิต รวมถึงคุณภาพอาหาร ที่ควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และการประเมินมาตรฐาน อย.เพื่อการส่งออกจะแบ่งเป็น 2 หลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ขออนุญาตสถานที่ผลิต - การขออนุญาตสถานที่ผลิตนั้นจะผ่านมาตรฐานได้จะต้องพิจารณาจาก 6 ข้อหลักๆดังนี้

  • สภาพแวดล้อม
  • เครื่องมือ เครื่องจักรที่สะอาด
  • กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน อย่างเช่น การบรรจุ การติดฉลากที่ครบถ้วน
  • สุขาภิบาลการกำจัดขยะ
  • การบำรุงรักษาทำความสะอาด
  • พนักงานที่สวมชุดเรียบร้อย

  

2. การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร (ขอเครื่องหมาย อย.)

อาหารที่คุณจะส่งออกนั้นจะต้องได้รับการประเมินก่อนว่ามีความเสี่ยงต่อผู้บริโภคในระดับไหน ต่ำ ปานกลาง หรือสูง หากอาหารของคุณได้ผ่านการประเมินแล้วนั้นคุณจะได้รับการรับรองเป็นเครื่องหมาย อย. 

     

มาตรฐานในการส่งออกที่ 2 GMP (Good Manufacturing Practice)

GMP มาตรฐานบังคับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เป็นการประเมินที่ครอบคลุมการประเมินในส่วนของ 'สถานที่ประกอบการ โครงสร้างอาคาร และ การเริ่มต้นวางแผนการผลิตไปจนถึงการขนส่งจนถึงผู้บริโภค'

นอกจากนั้นก็มีการประเมินอีก 3 ข้อ หลัก ๆ ดังนี้

  • กระบวนการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน
  • เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต
  • การเก็บรักษาอาหาร

 

มาตรฐานในการส่งออกที่ 3 HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).

HACCP มาตรฐานป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร ครอบคลุมถึงการป้องกันปัญหาจากอันตราย 3 สาเหตุ คือ

1. อันตรายทางชีวภาพ 

อันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคหรือสารพิษ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส

2. อันตรายจากสารเคมี

สารเคมีที่ใช้ในการเลี้ยง เพาะปลูก ในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ เช่น สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สารปฏิชีวนะ สารเร่งการเจริญเติบโต สารเคมีที่ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร เช่น สารกันบูด และสารเคมีที่ใช้ในโรงงาน เช่น สารเคมีทำความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์ในโรงงาน จารบี น้ำมันหล่อลื่น

3. อันตรายทางกายภาพ

สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ เช่น เศษแก้ว เศษกระจก โลหะ เศษไม้

 
สุดท้ายนี้เมื่อโรงงานผลิต และผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับมาตรฐานแล้วก็ยังจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศด้วยนะคะ อย่างเช่นแนวโนมการดำเนินงานของรัฐบาลประเทศที่คุณจะส่งออก รวมถึงใบอนุญาตการส่งออกด้วยค่ะ
 
"...ไว้โอกาสหน้าทางวังวราจะนำข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
มาฝากให้ได้เรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมกันนะคะ..."
 

Powered by MakeWebEasy.com