Our Story

"วังวรา" เริ่มต้นจากการผลิตและจำหน่ายน้ำพริกทางออนไลน์ เมื่อปี 2561 น้ำพริกสูตรแรกของวังวรา พัฒนาและปรับสูตรโดยน้องสาวคนเล็กของบ้านที่มีความชอบในการทำอาหารและประยุกต์อาหารสูตรใหม่ๆ

ในช่วงปีที่ 2 วังวราเริ่มเปิดบริการบรรจุอาหารในกระปุกฝาดึงให้กับลูกค้า ในบ้านเช่าหลังเล็กๆ พร้อมกับให้คำปรึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมให้ลูกค้าที่ผลิตสินค้าแบบโฮมเมดและ SME ขนาดเล็ก เริ่มธุรกิจอาหารได้ง่ายขึ้น และได้เติบโตไปพร้อมๆ กับเราจนทำให้ วังวราก้าวเข้าสู่การเป็นโรงงานผลิตและบรรจุอาหาร พร้อมมาตรฐาน อย. GHP และ HACCP ในปี 2563

 

จากจุดเริ่มต้นในวันนั้นจนถึงวันนี้ ทำให้เราชัดเจนมากขึ้นว่า เราต้องการเป็นโรงงานผลิตและบรรจุอาหารแบบครบวงจร เพื่อ Support ให้กับเจ้าของธุรกิจ ที่มีความฝัน ความต้องการอยากสร้างแบรนด์น้ำพริกและอาหารของตัวเอง

วังวราจึงมีความตั้งใจในการเตรียมความพร้อมในแต่ละด้าน ตั้งแต่สูตรอาหารที่ผ่าน Sensory Test ก่อนออกสู่ตลาด ทีมผลิตและเครื่องจักรแบบ Food Grade ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ทีมที่ปรึกษาเกี่ยวกับการขายและการตลาด รวมถึงบริการต่างๆ ที่จะส่งเสริมเจ้าของแบรนด์ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ขายได้กำไรดี ทั้งในไทยและต่างประเทศ


เพราะความสุขของเรา...

คือ การได้เห็นเจ้าของแบรนด์เติบโตและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

We're pleased to be your partner...

Bring you to GOAL...

 

 

ทีมผู้ดูแลวัง  

ณัฐพัชร์ วราสุทธิไพศาล (จอย)

Founder of Wangwara Food

ปริญญาตรี คณะศิลปะและการออกแบบ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยรังสิต
ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดมานานกว่า 12 ปี
บริหารงานภาพรวมและการตลาดของโรงงานวังวรา
และเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด การขายสินค้าผ่านทางทีวีและออนไลน์

***********************************************

ภัสร์นลิน วราสุทธิไพศาล (จิ๊บ)

Executive Chef of Wangwara Food

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาตร์ เอกคหกรรมศาตร์ สาขาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

มีประสบการณ์ทั้งในครัวโรงแรมและร้านอาหาร

บริหารงานทีมขายและควบคุมสูตรของโรงงาน

Powered by MakeWebEasy.com