ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
นิชดา ชวรางกูร TH6801AK5VY5B Flash Express-ems May 15, 2020 052020000007
พัชราภา ดำรงค์ศรีสกุล TH01069FW4Q2D Flash Express-ส่งธรรมดา Apr 30, 2020 042020000012
อาภรณ์ สุวรรณชาติ TH180194PJ46M ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 25, 2020 042020000011
วารุณี คุ้มคำ TH40058UT4P2N ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 20, 2020 042020000010
จุรีพร ดอกพรมลา TH20078Q33P1H ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 18, 2020 042020000008
กัลยาณี โพธิสาร TH04028Q30K6C ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 18, 2020 042020000009
อารียา อ่างทอง TH013989MNV1A Flash Express-ส่งธรรมดา Apr 10, 2020 042020000007
น.ส.สิราวรรณ ใจห้าว TH640983S669I ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 09, 2020 042020000005
คุณเก่ง TH11017V7M42J ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 02, 2020 042020000003
อนุสรา บุญศรี TH01397V4DG8A ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 02, 2020 042020000002
อารียา อ่างทอง TH04067V4FJ9B ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 02, 2020 042020000001
โสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์ TH0116740KV1B Flash Express-ส่งธรรมดา Mar 17, 2020 032020000002
sunisa limanon TH01446YPD25A Flash Express-ธรรมดา Mar 13, 2020 13:00 032020000001
กิตติไชย TH01166GE3N4A Flash Express-ส่งธรรมดา Mar 02, 2020 022020000008
นันท์นภัส TH0118629VP6A Flash Express-ส่งธรรมดา Feb 18, 2020 022020000007
วลัยพรรณ TH030261FHM3D Flash Express-ส่งธรรมดา Feb 17, 2020 022020000006
ศิรินันท์ เปียรกำจรชัย TH012361EQ54A Flash Express-ส่งธรรมดา Feb 17, 2020 022020000005
สุธาสินี เหลี่ยมมณี TH200761D567D Flash Express-ส่งธรรมดา Feb 17, 2020 022020000004
James Sowerby TH01225XB6Z3A Flash Express-ส่งธรรมดา Feb 12, 2020 022020000003
วรรธณัฏฐ์ จิระวัชรภา TH01255R4J72D Flash Express-ส่งธรรมดา Feb 07, 2020 022020000002
พัชญ์ลิตา จริยเรืองนนท์ TH01035PZNR3E Flash Express-ส่งธรรมดา Feb 06, 2020 022020000001
มาริสา ศรีเกียรติศักดิ์ TH02015A8907B Flash Express-ส่งแบบธรรมดา Jan 25, 2020 012020000005
วลัยพรรณ ดวงมงคลเลิศ FGDMT85327457 Flash Express Jan 17, 2020 012020000004
สุติมา ฤทธิโชติ FGDMT85334537 Flash Express Jan 14, 2020 012020000003
วรรธณัฏฐ์ จิระวัชรภา FGDMT21191989 Flash Express Jan 14, 2020 012020000002
ส.ท.ปรีชาพล อำพันกาญจน์ 121521265913 SCG Express Dec 21, 2019 122019000003
กฤษดา สุขประสาธน์ SNDA000770225 Kerry Dec 12, 2019 122019000002
นิตยา ชูสวัสดิชัย SNDA000768712 Kerry Dec 11, 2019 122019000001
ชื่อลูกค้า : นิชดา ชวรางกูร
Tracking number : TH6801AK5VY5B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000007
ชื่อลูกค้า : พัชราภา ดำรงค์ศรีสกุล
Tracking number : TH01069FW4Q2D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ส่งธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 30, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000012
ชื่อลูกค้า : อาภรณ์ สุวรรณชาติ
Tracking number : TH180194PJ46M
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000011
ชื่อลูกค้า : วารุณี คุ้มคำ
Tracking number : TH40058UT4P2N
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 20, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000010
ชื่อลูกค้า : จุรีพร ดอกพรมลา
Tracking number : TH20078Q33P1H
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000008
ชื่อลูกค้า : กัลยาณี โพธิสาร
Tracking number : TH04028Q30K6C
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000009
ชื่อลูกค้า : อารียา อ่างทอง
Tracking number : TH013989MNV1A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ส่งธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000007
ชื่อลูกค้า : น.ส.สิราวรรณ ใจห้าว
Tracking number : TH640983S669I
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000005
ชื่อลูกค้า : คุณเก่ง
Tracking number : TH11017V7M42J
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000003
ชื่อลูกค้า : อนุสรา บุญศรี
Tracking number : TH01397V4DG8A
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000002
ชื่อลูกค้า : อารียา อ่างทอง
Tracking number : TH04067V4FJ9B
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001
ชื่อลูกค้า : โสรัจ ก้อนเชื้อรัตน์
Tracking number : TH0116740KV1B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ส่งธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000002
ชื่อลูกค้า : sunisa limanon
Tracking number : TH01446YPD25A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 13, 2020 13:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000001
ชื่อลูกค้า : กิตติไชย
Tracking number : TH01166GE3N4A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ส่งธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 02, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000008
ชื่อลูกค้า : นันท์นภัส
Tracking number : TH0118629VP6A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ส่งธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000007
ชื่อลูกค้า : วลัยพรรณ
Tracking number : TH030261FHM3D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ส่งธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000006
ชื่อลูกค้า : ศิรินันท์ เปียรกำจรชัย
Tracking number : TH012361EQ54A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ส่งธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000005
ชื่อลูกค้า : สุธาสินี เหลี่ยมมณี
Tracking number : TH200761D567D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ส่งธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000004
ชื่อลูกค้า : James Sowerby
Tracking number : TH01225XB6Z3A
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ส่งธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000003
ชื่อลูกค้า : วรรธณัฏฐ์ จิระวัชรภา
Tracking number : TH01255R4J72D
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ส่งธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000002
ชื่อลูกค้า : พัชญ์ลิตา จริยเรืองนนท์
Tracking number : TH01035PZNR3E
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ส่งธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 06, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000001
ชื่อลูกค้า : มาริสา ศรีเกียรติศักดิ์
Tracking number : TH02015A8907B
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express-ส่งแบบธรรมดา
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 25, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000005
ชื่อลูกค้า : วลัยพรรณ ดวงมงคลเลิศ
Tracking number : FGDMT85327457
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 17, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000004
ชื่อลูกค้า : สุติมา ฤทธิโชติ
Tracking number : FGDMT85334537
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000003
ชื่อลูกค้า : วรรธณัฏฐ์ จิระวัชรภา
Tracking number : FGDMT21191989
ประเภทการส่งสินค้า : Flash Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000002
ชื่อลูกค้า : ส.ท.ปรีชาพล อำพันกาญจน์
Tracking number : 121521265913
ประเภทการส่งสินค้า : SCG Express
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000003
ชื่อลูกค้า : กฤษดา สุขประสาธน์
Tracking number : SNDA000770225
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000002
ชื่อลูกค้า : นิตยา ชูสวัสดิชัย
Tracking number : SNDA000768712
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000001
Powered by MakeWebEasy.com